• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Hồng Ngự
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm học 2019 - 2020

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt chỉ tiêu, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2019.

Xét Tờ trình số 579/TTr-PNV ngày 20 tháng 7 năm 2020 của phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm học 2019 – 2020, gồm: 174 (một trăm bảy mươi bốn) thí sinh dự thi, có 110 (một trăm mười) thí sinh trúng tuyển, 64 (sáu mươi bốn) thí sinh không trúng tuyển, cụ thể như sau:

- Khối Trung học cơ sở: 35 thí sinh.

- Khối Tiểu học: 59 thí sinh.

- Khối Mầm non: 16 thí sinh.

(kèm theo danh sách kết quả điểm)

Điều 2. Căn cứ vào kết quả trúng tuyển. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019-2020 có trách nhiệm thông báo đến thí sinh trúng tuyển.

Điều 3. Trưởng phòng Nội vụ hướng dẫn Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập có thi sinh trúng tuyển thực hiện tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, ký hợp đồng lao động, hướng dẫn tập sự đối với thí sinh trúng tuyển và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định hiện hành.                       

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019-2020  và các thí sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 72
Hôm qua : 97
Tháng 09 : 2.883
Tháng trước : 2.996
Năm 2022 : 36.262
Năm trước : 56.981
Tổng số : 192.336