A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 15/4/2019 của Bộ Nội vụ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội và Công văn số 372/UBND-TCD-NC ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước;
Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 211/TTr-HĐ ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước đối với 04 thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020 (kèm theo danh sách).

Điều 2. Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên có trách nhiệm thông báo kết quả trúng tuyển đến các thí sinh biết theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 80
Hôm qua : 234
Tháng 01 : 7.863
Tháng trước : 9.573
Năm 2022 : 7.863
Năm trước : 56.981
Tổng số : 163.937