Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, ...
Thông báo cá nhân có tên trong danh sách đính kèm đến Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận Quyết định phân công viên chức mới tuyển dụng năm 2018 từ ngày ...
Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-SNV ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện ...
Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017 - 2018 huyện Hồng Ngự thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức cụ thể như sau:
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2102 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Căn cứ Thông tư số ...
Thực hiện phân công của Hội đồng xét tuyển viên chức ngàh giáo dục năm học 2017-2018.Sau khi tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra từng hồ sơ thí sinh nộp ...
Theo Công văn số 2279/SNV-CCVC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục ...
Thống kê
Hôm nay : 3
Hôm qua : 95
Tháng 01 : 4.756
Tháng trước : 6.906
Năm 2020 : 4.756
Năm trước : 38.698
Tổng số : 92.644