A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019

          Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch  công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
          Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

          Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của

         Uỷ ban nhân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2019.

         Ủy ban nhân dân huyện thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019 như sau: 

(Thông báo đính kèm và chỉ tiêu đính kèm)

.


Tổng số điểm của bài viết là: 62 trong 17 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 2
Hôm qua : 83
Tháng 06 : 2.734
Tháng trước : 3.544
Năm 2021 : 19.631
Năm trước : 84.950
Tổng số : 118.724