• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Hồng Ngự
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về nội dung tài liệu ôn tập sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 11830/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, về việc phê duyệt danh mục và tài liệu ôn tập sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo danh mục và ôn tập sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau:

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Viên chức (Luật số: 58/2010/QH12).

2. Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14).

3. Nghi định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

* Đối với thí sinh dự thi ngạch giáo viên, nghiên cứu thêm Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo.

II. PHẦN KIẾN THỨC ĐỐI VỚI TỪNG CẤP HỌC

1. Đối với giáo viên Mầm non

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non. 

- Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non.

- Thông tư số 01/2021/TTLT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông.

2. Đối với giáo viên Tiểu học

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học. 

- Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục Tiểu học.

- Thông tư số 02/2021/TTLT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

3. Đối với giáo viên Trung học cơ sở

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở. 

- Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục Tiểu học.

- Thông tư số 03/2021/TTLT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở. 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh THCS, THPT.

4. Đối với Kế toán viên trung cấp

- Luật Kế toán năm 2015 (Luật số 88/2015/QH13) ngày 20/11/2015.

- Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

- Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

5. Đối với Y tế học đường

- Luật khám, chữa bệnh (Luật số 40/2009/QH12) ngày 23/11/2009.

- Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

6. Đối với Văn thư

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

- Thông tư số 02/2021/TTLT- BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

7. Đối với Thư viện

- Luật Thư viện (Luật số 46/2019/QH14) ngày 21 tháng 11 năm 2019.

- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

8. Đối với Lưu trữ

- Luật Lưu trữ (Luật số 01/2011/QH13) ngày 11 tháng 11 năm 2011.

- Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.

- Thông tư số 02/2021/TTLT- BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

(kèm theo tài liệu ôn tập)

Trong quá trình ôn tập, có gì vướng mắc, cần trao đổi đề nghị thí sinh phản ánh về Hội đồng xét tuyển (qua ông Nguyễn Sơn Tùng, công chức phòng Nội vụ, số điện thoại 0901060750) để được giải đáp./.

.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 85
Hôm qua : 97
Tháng 09 : 2.896
Tháng trước : 2.996
Năm 2022 : 36.275
Năm trước : 56.981
Tổng số : 192.349