Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội ...
Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội ...
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền ...
Thực hiện phân công của Hội đồng xét tuyển viên chức ngàh giáo dục năm học 2017-2018.Sau khi tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra từng hồ sơ thí sinh nộp ...
Theo Công văn số 2279/SNV-CCVC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục ...
Thống kê
Hôm nay : 232
Hôm qua : 218
Tháng 02 : 5.763
Tháng trước : 5.373
Năm 2020 : 11.136
Năm trước : 14.143
Tổng số : 25.279