DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

2. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

4. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

5. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

6. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

7. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

8. Cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

10. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

11. Thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

12. Cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

13. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

14. Giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

15. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

16. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

17. Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

18. Chuyển trường đối với học sinh THCS

19. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

20. Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

21. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 trở về sau