• Vương Tấn Duyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Giáo dục THCS
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật lý
  • Điện thoại:
   0939530430
  • Email:
   vuongtanduyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 13/07/2005

 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Giáo dục Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916904202
  • Email:
   ngocdungpgdhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng:

 • Phạm Kim Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Giáo dục mầm non
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0944141777
  • Email:
   kimkhoa.mamnon.hongngu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 10/05/2013

 • Nguyễn Văn Thích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách PCGD - XMC
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0932471922
  • Email:
   ngocthich@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 01/12/2010

 • Lê Chí Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Thư viện - Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0918715706
  • Email:
   lechicong62@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 01/11/2010

 • Phan Văn Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách xây dựng cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   ĐH xây dựng dân dụng
  • Điện thoại:
   0945333005
  • Email:
   phungasia1982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 11/06/2008

 • Đặng Vinh Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách phong trào
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục tiểu học
  • Điện thoại:
   0888419099
  • Email:
   vinhempgdhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 01/11/2012

Thống kê
Hôm nay : 45
Hôm qua : 88
Tháng 01 : 2.564
Tháng trước : 3.768
Năm 2021 : 2.564
Năm trước : 84.950
Tổng số : 101.657