• Nguyễn Hữu Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   02773 564696 (Di động: 0919384161)
  • Email:
   nguyenhuutienit@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 30/04/2008

 • Đoàn Văn Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0913697973
  • Email:
   pgddoanvantri@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 10/08/1995

 • Nguyễn Tuấn Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   02773586696 (Di động: 0918716977)
  • Email:
   tuanlam977@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 14/07/2010

 • Bùi Công Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách công tác tổ chức - Kiểm tra
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh - Hóa
  • Điện thoại:
   0939899064
  • Email:
   buicong08@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 20/05/2011

 • Vương Tấn Duyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Giáo dục THCS
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật lý
  • Điện thoại:
   0939530430
  • Email:
   vuongtanduyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 13/07/2005

 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Giáo dục Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916904202
  • Email:
   ngocdungpgdhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng:

 • Phạm Kim Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Giáo dục mầm non
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0944141777
  • Email:
   kimkhoa.mamnon.hongngu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 10/05/2013

 • Trần Văn Vững
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách hành chính - Thi đua khen thưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin học
  • Điện thoại:
   01677774475
  • Email:
   tranvanvungtx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 10/08/2014

 • Nguyễn Văn Thích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách PCGD - XMC
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0932471922
  • Email:
   ngocthich@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 01/12/2010

 • Lê Chí Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Thư viện - Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0918715706
  • Email:
   lechicong62@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 01/11/2010

 • Phan Văn Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách xây dựng cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   ĐH xây dựng dân dụng
  • Điện thoại:
   0945333005
  • Email:
   phungasia1982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 11/06/2008

 • Đặng Vinh Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách phong trào
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục tiểu học
  • Điện thoại:
   0888419099
  • Email:
   vinhempgdhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng: 01/11/2012

Thống kê
Hôm nay : 61
Hôm qua : 115
Tháng 10 : 1.580
Tháng trước : 2.486
Năm 2019 : 27.585
Năm trước : 46.619
Tổng số : 76.775